November 12, 2019

Hahalikan nalang natin ang kinabukasan Ng buong loob at yayakapin pa Tadhana’y m…

Hahalikan nalang natin ang kinabukasan Ng buong loob at yayakapin pa Tadhana’y medyo overrated kung minsan Kung ayaw may dahilan Kung gusto palaging merong paraan 📹: […]